selector
selector

Over Ons

Motorzaak Psycho Eddy Customs Vlaardingen bouwt custom bikes en scooters. Heeft u een droom om uw motor of scooter een compleet unieke look te geven, maar mist u de knowhow of heeft u hier geen tijd voor, dan bent u bij ons aan het goede adres. Werkelijk alles is mogelijk! Hoe gekker hoe beter! Kijk eens bij mijn pagina Custom werk om de mogelijkheden te zien!

Waarom ben ik een custom bike shop begonnen?

Mijn opa had vroeger een oldschool brommer winkel in Rotterdam. Als kleine jongen hielp ik hem bij het renoveren van deze bromfietsen en heb ik van hem de kneepjes van het vak geleerd. Zijn passie en liefde voor speciale motorvoertuigen heb ik denk ik van hem geërfd. Mijn hele leven heb ik altijd net iets andere speeltjes dan anderen gehad. Voordat ik mijn rijbewijs had reed ik al op een speciale paarse racefiets. In mijn tienerjaren heb ik bijna elk denkbare brommer en scooter gereden, waar ik samen met mijn vrienden speciale uitvoeringen van maakte. Als een vriendje in de buurt pech had met zijn brommer, dan kwamen ze naar mij om hem te laten repareren. Alles kreeg ik weer aan de praat, linksom of rechtsom.

Toen ik ‘volwassen’ werd was ik ieder weekend op de Rotterdamse Maasvlakte te vinden met een crossmotor. Omdat ik nogal snel iets anders wil kwamen na de crossmotor een aantal quads en ook nog een elektrisch skateboard. Alle voertuigen die ik heb gehad waren gekieteld en ook het uiterlijk was het dikste van het dikste. Omdat het weer in Nederland nogal veranderlijk is heb ik toen maar een Honda civic aangeschaft. Ook deze compleet veranderd inclusief een special paint job.

Mijn liefde voor de tweewielers bleef echter bestaan en omdat we toch wat ouder worden, ben ik begin 2015 Psycho Eddy Customs begonnen. Ik ga nu anderen hetzelfde gevoel geven als ik de afgelopen 20 jaar heb gehad.

Locatie
Wij zijn gevestigd in Vlaardingen, maar werken uitsluitend op afspraak. Hierdoor hebben wij alle tijd om samen uw wensen te kunnen bespreken, zodat u zo snel mogelijk de weg op kunt met uw custom bike of scooter.

 

Motor
IMG_7926-001
IMG_7899
IMG_7955-001
IMG_7799-001
IMG_7790-001
IMG_7812

Algemene voorwaarden

1 De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

2 Wijzigingen

2.1 Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs ten alle tijde doorberekend.

2.2 Prijsstijgingen vanuit fabrieken of importeurs worden zowel in de vast als niet-vast overeengekomen prijs ten alle tijden doorberekend.

3 Annulering

3.1 De koper mag de overeenkomst, alleen binnen acht dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, schriftelijk annuleren. De koper is verplicht om binnen 10 dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst gelangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering.
3.2 Indien de opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan voor de bouw van een custom motor, dan zal bij annulering, om welke reden dan ook, de motor, onderdelen, arbeidsuren en stallingskosten en overige kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

4 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.

5 Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd. Indien de vastgestelde prijs met meer dan 40% wordt overschreden, zal de reparateur contact met de opdrachtgever opnemen om de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met een inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden en aanschaf van onderdelen van een custom motor. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6 De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

7 Betaling

7.1 Bij een overeenkomst betreffende een custom motor zal een aanbetaling van 70% contant, dan wel per bank moeten geschieden. Het restant van 30% zal bij het afleveren van zaken contant, dan wel per bank moeten geschieden.
7.2 Bij een overeenkomst betreffende een tweewieler, waar geen reparaties aan te pas komen, moet betaling contant, dan wel per bank bij het afleveren van zaken of onmiddellijk na het verrichten van diensten.
7.3 Indien niet contant, dan wel per bank wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvind, dan is verkoper/ reparateur gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
7.4 Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

8 Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/ opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/ reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.